daverkti

daverkti
×daver̃kti, -ia, dàverkė (hibr.) 1. tr. įstengti apgailėti, apverkti: Aš visų daverksiù?! Man užteks tų bernų, buvo jų ir bus Kpč. 2. intr. imti verkti: Sėdi, kolei anas daver̃kia Dv. \ verkti; apverkti; paapverkti; atverkti; daverkti; įverkti; išverkti; nuverkti; paverkti; parverkti; perverkti; praverkti; priverkti; papriverkti; razsiverkti; suverkti; užverkti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apverkti — apver̃kti, ia (àpverkia), àpverkė tr. K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; Q88, SD1110,115, SD228, H163, R71, MŽ93, Sut, N, M, L, LL129, L 1. NdŽ verkiant apgailėti: Nopverktas SD179. Vyras dažnai apverkdavo savo mirusią žmoną rš. Aš savo žmogų [sergantį]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atverkti — atver̃kti, ia (àtverkia), àtverkė BŽ46, NdŽ; N, M 1. žr. apverkti 1: Vieno dar neàtverkėm, o jau kitą laidojam Al. 2. intr. iki valios, pakankamai verkti, prisiverkti: Ak tu mano, kiek aš àtverkiau! Ps. Reik kožną dienelę atver̃kt Arm.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išverkti — išver̃kti, ia (ìšverkia), ìšverkė Rtr, NdŽ, KŽ; Sut, N, M, LL203 1. tr. NdŽ verkiant išlieti (ppr. daug ašarų): Ìšverkiau visas ašaras DŽ1. Kiek aš del vaikų ašarų ìžverkiau, vai, vai! Onš. Žinom juk, želėk Dieve, kaip mūsų gadynė, ašaras… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuverkti — nuver̃kti, ia (nùverkia), nùverkė Š, Rtr; Sut 1. tr. verkiant apgailėti, apverkti: Vieną nuverksì, ir kitą (apie žuvusius) Ėr. Nėr brangiausio vandenes, kaip ašaros žmogaus, gailėjimą darančio ir nuverkiančio nuodžias savas DP481. | refl.:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paapverkti — paapver̃kti, ia, paàpverkė (dial.) tr. visur paverkauti ištekant: Kap paapver̃kia savus namus, tai tada išeina in atšlaimo Dv. verkti; apverkti; paapverkti; atverkti; daverkti; įverkti; išverkti; nuverkti; paverkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papriverkti — papriver̃kti, ia (paprìverkia), paprìverkė (dial.) intr. kelis kartus sakyti rečitatyvu vestuvių raudos žodžius: Tep jaunoj paprìverkia visiemu Dv. Podruškės išeina iš ažu stalo vitvisos, tai tada jaunoji jomu paprìverkia visomu Dv. verkti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parverkti — parver̃kti, ia (par̃verkia), par̃verkė 1. intr. daug, ilgai verkti: Mama tai par̃verkė, nesitikėjo, kad mes grįšim Krn. Par̃verkiau visu keliu, kol parejau Knv. 2. tr. verkiant apgailėti: Par̃verkė savo bėdas Lg. 3. part. praet.žr. užverkti 2:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paverkti — paver̃kti, ia (pàverkia), pàverkė 1. intr. Š, Rtr, DŽ kiek verkti: Truputį vaikas pàverkia ir nutyla Drsk. Mažysai pàverkia nakčia LzŽ. Ji paver̃kia, kol širdis palengvėja NdŽ. Nėra tos dienos, kad nepaverktau Rdš. Kai pàverkiau,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perverkti — perverkti; LL189 1. NdŽ, KlvD23, VšR, LTR(Rmš, Ūd, Alv) žr. praverkti 1: Perverkiu visą naktį K. Visą amžių neperverksi, tai, porą mėnesių panašlavus, parsivedė kitą vyrą LzP. Aš par dienelę parverkiau, nė burnužėlės neprausiau JV818. 2. tr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praverkti — praver̃kti, ia (pràverkia Šl), pràverkė Š, Rtr; Sut, M 1. intr. L, Lš kurį laiką verkti: Visą naktį pràverkė LzŽ. Per visą naktį ir pràverkiau Kb. Metus be perstogės pràverkiau Klt. Kokis gyvenimas! Pràverkta visą gyvenimą, pràverkta Kpč.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”